Make your own AfricaMuseum and win a year’s season ticket
Proverb cord
Gekozen door Lut Stienaers
Spreekwoordenkoord
Spreekwoordenkoord
Dit spreekwoordenkoord van Lega-volkeren werd opgehangen op het dorpsplein. Er werden voorwerpen aan vastgemaakt die verwezen naar één of meer spreekwoorden. Mensen gingen rond het koord zitten en gaven commentaar op de voorwerpen. Dat nodigde uit om verhalen te vertellen en ideeën uit te wisselen.
More Info

15 others chose this object.

+10

Een object vol verhalen, een verbindingsteken tussen mensen, hun ervaringen en hun dromen.

— Lut Stienaers