Créez votre propre AfricaMuseum et gagnez un abonnement annuel
Corde à proverbe
Choisi par Lut Stienaers
Spreekwoordenkoord
Spreekwoordenkoord
Dit spreekwoordenkoord van Lega-volkeren werd opgehangen op het dorpsplein. Er werden voorwerpen aan vastgemaakt die verwezen naar één of meer spreekwoorden. Mensen gingen rond het koord zitten en gaven commentaar op de voorwerpen. Dat nodigde uit om verhalen te vertellen en ideeën uit te wisselen.
Plus d’infos

15 autres personnes ont choisi cet objet.

+10

Een object vol verhalen, een verbindingsteken tussen mensen, hun ervaringen en hun dromen.

— Lut Stienaers