Créez votre propre AfricaMuseum et gagnez un abonnement annuel
Traité
Choisi par Leuris
Verdrag
Verdrag
Archieven over de overdracht van grondgebieden door de plaatselijke dignitarissen van Boma aan het Comité d'Études du Haut-Congo, de voorloper van de Onafhankelijke Congostaat.
Plus d’infos

5 autres personnes ont choisi cet objet.

Denk dat men er kan uit opmaken Hoe het er aan toeging.

— Leuris